Güncel Haberler
 
  ULUSAL PDR ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’NİN 14.SÜNÜ YAPTIK
Bu yazı toplam: 537 kez okunmuştur.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği(PDR-DER)ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle 14. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi’ni başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

 
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi’nin 14.sü bu yıl 23-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğiile Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nın işbirliğiyle Antalya’da gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 73 üniversitenin PDR bölümlerinden toplam 1348 öğrenci katıldı.Katılımcı sayısı açısından Pamukkale Üniversitesi (100), Adnan Menderes Üniversitesi (68) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (61) ilk üç sırayı aldı. Kongrenin açılışı, açılış ve tema konferansları, ana panel ve kapanış Mimar Sinan KongreMerkezi’nde yapıldı.Oturumlar, diğer paneller ve çalıştaylar için Eğitim ve Edebiyat Fakültesi dersliklerinden yararlanıldı. Toplam 112 sözlü ve29 poster bildiri sunuldu. Geçen yıllarda yapılan öğrenci kongreleri ile kıyaslandığında katılımcı, konferans, çalıştay ve bildiri sayılarında artış gözlendi. Tüm öğrencilerin çalıştaylara katılımları sağlandı. İlk gün akşam 20.00’de üniversite şenlik alanında konser verildi. İkinci gün akşam Olbia Açıkhava Tiyatrosu’nda gazoz ve patlamış mısırlı yaz sineması (Canavarın Çağrısı) etkinliğigerçekleştirildi. Üçüncü günise sosyal etkinliklere ayrıldı.
 
On dördüncüUlusal PDR Öğrencileri KongresiMimar Sinan KongreMerkezi’nde açılış konuşmaları ile başladı. Sırayla Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Ali Serdar YILDIZ, Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. S. Gülfem ÇAKIR, Türk PDR-DER Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz BİLGE, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA, Akdeniz ÜniversitesiRektör Yardımcısı Prof. Dr. ErolGÜRPINAR konuşmalarıyla öğrencilerin mutluluğunu ve heyecanını paylaştılar.
 
Kongrenin açılış programındaTürk PDR-DER Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz BİLGEDerneği tanıtan bir sunum yaptı ve etkinliklerinden söz etti. Etkinlikler arasında yer alan “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Lisans Öğrencisi Araştırmacı Ödülü”nü kısaca anlatan Prof. Dr. Filiz BİLGEbaşvuruların giderek arttığını belirtti ve birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödüllerini vermek üzere Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK’ı davet etti.Birincilik ödülünü Elif GÖK (Hacettepe Üniversitesi), ikincilik ödülünüEbru Çisem KARINCALI ve Sümeyye BAYRAKTAR ile Deniz BETTEMİR ve Kıymet YILMAZ (Gazi Üniversitesi), üçüncülük ödülünü Hıdır CAN, Müveddet BEZBAŞ ve Seren URUÇ (Kültür Üniversitesi) aldı. Jüri üyeliğini yapan değerli hocalarımız Doç. Dr. Özlem TAGAY, Yrd. Doç. Dr. OnurÖZMEN ve Yrd. Doç. Dr. İsmail YELPAZE’ye teşekkür ederiz.
 
Ödül töreninin ardından Prof. Dr. Üstün DÖKMEN “Tanımak, Tanışmak, Tanıştırılmak” başlıklı açılış konferansını sundu. Bunu izleyen tema konferansında Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK “Benimle Dans Eder misin?” başlıklı konuşmasınıyaptı. Katılımcıların büyük bir ilgi ve coşkuyla izlediği her iki hocamıza da anlamlı katkıları ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Ardından öğle yemeği verildi.Öğleden sonra 14.30-16.00 saatleri arasında üniversitede eşzamanlı olarak “Mindful Okul Uygulamaları” (Moderatör Doç. Dr. Bilge ÖZER) ve “Kayıp ve Yas Danışmanlığı” (Moderatör Prof. Dr. Özgür ERDUR BAKER) başlıklı iki panel ile Proje tanıtımı (YÖRET) gerçekleştirildi. Ardından eşzamanlı üç konferans verildi. Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK “Psikolojik Danışmanların Mesleğini İcra Edebilmeleri İçin Gereksinim Duydukları Yasal ve Yönetmelik Düzenlemeleri”, Prof. Dr. Özgür ERDUR BAKER “Göç ve Travma Psikolojisi: Okul Temelli Yardım Süreçleri” ve Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARI “Pozitif Psikoterapi: Temel İlke ve Teknikleri” başlıklı konferanslarını gerçekleştirdiler. Değerli hocalarımıza,uygulamacılarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.
 
Kongrenin ikinci gününde programda ana panel olarak“Türkiye’de Psikolojik Danışmanlık Mesleğinin Geleceği: Fırsatlar ve Güçlükler” konusu yer aldı. Panelin moderatörlüğünü de yapan Prof. Dr. Süleyman DOĞAN PDR alanının 60 yılı geçen tarihçesini özetleyerek günümüze kadar yapılanları anlattı. Alanda unvan, mesleki yeterlilikler, farklı alanlardan yapılan atamalar, mezunların çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi gibi konularda gerçekleştirilemeyenleri gözler önüne seren Prof. Dr. Süleyman DOĞAN gelecek için yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulundu. Prof. Dr. Filiz BİLGEkazanımlar olarak PDR mezunları dışındakilerin Milli Eğitim Bakanlığı’na atanmalarının önüne geçilmesi,en son Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne sözleşmeli personel alımında PDR mezunlarının başvurmasının sağlanması, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen üç mesleğe ilişkin ulusal standartlarımızın Eylül ayında resmi gazetede yayınlanacağı beklenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değiştirileceği söylenen yönetmelik taslağı konusunda öğrenci, akademisyen, uygulamacılardan destek alan Derneğimizin güçlü bir duruş sergilemesini örnek olarak verdi. Günümüze kadar toplam14 Ana Bilim Dalı Başkanları toplantısı yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Filiz BİLGEsonuç bildirgelerinde yer alan önerilerin hayata geçirilebilmesi için Derneğe destek verilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.Uzman Psikolojik Danışman Şafak Ebru TOKSOYise akademik ve çalışma hayatından söz ederek psikoterapiye ilişkin deneyimlerini anlattı. Ruh sağlığı alanında PDR’nin yer almasının önemini vurgulayanUzman Psikolojik Danışman Şafak Ebru TOKSOY kısaca ruh sağlığı yasa tasarısı ile ilgili bilgi verdi. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren panele katkıları için değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz.
 
Kongrenin kapanış ve değerlendirme toplantısı 24 Ağustos 2017Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Çok yoğun bir katılımın olduğu toplantıda öğrencilereleştirilerini ve önerilerini sundular.Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları ve Türk PDR-DER Genel Başkanı da eleştirilere ilişkin görüşlerini paylaştılar. Geçen yıllara göre yükselen katılımcı sayısının yol açtığı sorunlara rağmen Düzenleme Kurulu üyelerinin çabası takdir edildi.Bununla birlikte ilginin yetersizliğini dile getiren öğrenciler oldu. Kongre ücretlerinin yüksekliğinden şikayet edildi. Bunun üzerine Düzenleme Kurulu tarafından Kongre Merkezi’ne ödenen ücretlerin ve diğer harcamaların açıklaması yapıldı. Kongre çantasının rengine yöneltilen eleştiri üzerine Düzenleme Kurulu Başkanları oylama yaptıklarını ve en yüksek oyu bu rengin aldığını açıkladılar. Kongrede panel, konferans, sözlü ve poster bildiriler ile çalıştayların sayısının artışının akademik anlamda doyumun yükselmesini beraberinde getirdiği ifade edildi. Poster bildirilere ilgi gösterilmemesi geçen yılda olduğu gibi bu kongrede de eleştirildi.  Öğrencileriyle birlikte kongreye katılan akademisyenlerin sayıca azlığı yine dile getirilenlerdendi. Ayrıca genel anlamda akademisyenlerdeki moral-motivasyon eksikliğinin öğrencilere yansıması da paylaşıldı. Gala yemeği yerine konser etkinliğine yer verilmesi eleştirildi. Bununla ilgili olarak geçen yılki kongredegala yemeğinin eleştirildiğive katılımcı sayısının da yüksekliği dikkate alınarak yemek yerine konsere yer verildiği açıklandı.Geçen kongrede rozetlerin ücretli olmasına getirilen eleştiri nedeniyle bu yılki kongre için söz veren Dernek Genel Başkanımız Prof. Dr. Filiz BİLGE bültenlerin yanı sıra rozetlerin de ücretsiz verildiğini anımsattı. PDR’ye yerleşme puanlarının farklı olması nedeniyle bunun kongrelere katılımda ölçüt olarak getirilip getirilemeyeceği ifade edilince Dernek Genel Başkanımız Prof. Dr. Filiz BİLGE puan sorununun sistemsel olduğunu ve çözümün farklı şekillerde ele alınmasının uygun olduğunu, hangi puanla yerleşirse yerleşsin kazanılmış haklar ve eşitlik ilkesi gözetilerek bütün PDR öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamanın hepimiz için bir ödev olduğunu ifade etti. Öneriler daha sonra yapılacak olan kongrelerde dikkate alınmak üzere not edildi.
 
Katılımcıların eleştirileri ve önerileri paylaşıldıktan sonra geleneksel olarak her kapanışta yapılan ve önümüzdeki yıl15. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi’ni gerçekleştirecek olan üniversitenin seçimi sürecine geçildi.Kongrenin ikinci gününde Marmara Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi öğrencileri hocalarıyla birlikte dosyalarını teslim ederek aday olmuşlardı. Her iki üniversite temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdiler. Gerek kontenjan sayısı gerekse Kongre Merkezi kiralanması zorunluluğu açısından her iki üniversitenin aynı durumda oldukları görüldü. Ardından Prof. Dr. Filiz BİLGE tarafından alkışla yaptırılan oylama sonucunda Mersin Üniversitesi 15. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresini Derneğimizle birlikte gerçekleştirmek üzere seçildi. Seçim sürecinin tamamlanmasından sonra Derneğimizin de desteğiyle 12 Eylül 2015 tarihinde kurulan Ulusal PDR Öğrencileri temsilcileri coşku ve heyecanla en etkin topluluklara ödüllerini verdiler. Buradan akşam yemeğine geçildi ve ardından da film gösterimi gerçekleştirildi.
 
Kongrenin yapılmasında büyük emeği geçen başta Düzenleme Kurulu BaşkanlarıDoç. Dr. S. Gülfem ÇAKIR ve Ali Serdar YILDIZ olmak üzere kurul ve komisyonlarda yer alan Akdeniz Üniversitesi PDR öğrencilerine, yine başta PDR Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet EROL ÖNGEN olmak üzere tüm öğretim üyelerine ve elemanlarına, Türk PDR-DER Yönetim Kurulu (2016-2018 dönemi) üyelerine,Antalya Şube Başkanımız Psikolojik Danışman Salih SAPMAZ ileDernek Sekreterimiz Fatma EFE’YE çok teşekkür ederim. Konferansları, panelleri ve çalıştaylarıyla öğrencilerimizin bilgi ve deneyim kazanmalarına yardımcı olan hocalarımıza, uygulamacılarımıza ve tüm meslektaşlarımıza; farklı disiplinlerden olup çalıştaylar yapan böylece kongreyi zenginleştiren akademisyenlerle çalışanlara,  büyük bir coşku, heyecan ve özveriyle Türkiye’nin dört bir yanından kongreye katılan öğrencilerimize, sponsorlarımıza ve kongrenin gerçekleştirilebilmesi için Akdeniz Üniversitesi’nin tüm olanaklarını seferber eden Rektör Sayın Prof. Dr. Mustafa ÜNAL’aen derin şükranlarımızı sunarım.
 
Önümüzdeki yıl Mersin Üniversitesi PDR Anabilim Dalı öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerinin ev sahipliğinde buluşmak üzere hoşça kalın.
 
Prof. Dr. Filiz BİLGE
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Bu yazıdan çıktı ver
Bu yazı toplam: 537 kez okunmuştur.
Sayfanın başına git
 
Geri Dön
© Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Öncebeci Mah. Umut Sok. No:50/4 Kolej/ANKARA
Tel & Faks: 0312 430 36 74 Cep: 0553 173 23 89
E-Posta: pdrder@yahoo.com