Güncel Haberler
 
  BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR
Bu yazı toplam: 830 kez okunmuştur.

Ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanının 60 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Türk Eğitim Sistemine 1950’li yıllarda rehberlik kavramı olarak giren PDR hizmetleri günümüzde yoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okullarda ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilmekle birlikte, özellikle son yıllarda toplumdaki değişimler ve gereksinimlere bağlı olarak Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve endüstri kurumları başta olmak üzere birçok kamu ve özel kurum/kuruluşlarda sunulmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda toplumun psikolojik danışmanlara giderek daha çok gereksinim duyacağı beklenmektedir. Bu durum öğrencilerin tercihlerine de yansımaktadır. Şöyle ki; 2016 yılı ÖSYM verileri, PDR’nin üniversiteye yerleşmede en çok tercih edilen üçüncü alan olduğunu göstermektedir.


PDR hizmetleri Milli Eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve tüm kesimler nezdinde (öğrenci, okul yönetimi, öğretmen, veli) görünür ve işlevsel olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, hizmetlerin niteliğini ve işlevselliğini çalışma barışı ve huzuru içinde artırmaya çalışmak yerine; PDR alanının yetkinlik ve kazanımlarını, etik ve meslek ilkelerini yok sayan bir yönetmelikte ısrar etmekte olduğu ile ilgili duyumlar sosyal medyada paylaşılmaya devam etmektedir.


Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) 16 Şubesi ve 11 binden fazla üyesiyle PDR programlarının olduğu tüm üniversiteler ve psikolojik danışmanların çalıştıkları tüm alanlarda örgütlü bir meslek derneğidir. Türk PDR-DER, psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi için çaba harcarken, üyelerinin çalışma koşulları ve özlük hakları için de çalışmalar yürütmektedir. Derneğimizin Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki alarak standartlarını hazırlayıp sunduğu üç meslekten biri de psikolojik danışman ve kariyer psikolojik danışmanının yanı sıra okul psikolojik danışmanıdır. Bu standartların çok kısa bir süre içinde resmi gazetede yayınlanması beklenmektedir. Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak ise, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış, yönetmeliğin; tüm kesimlerin yer aldığı, bir çalıştayda değerlendirilmesi gerektiği yetkililerle defaatle paylaşılmıştır. Bu görüşmelerde yönetmeliğin değiştirilmesi düşünülen maddelerinin, hukuksal, yasal, meslek etiği, verimlilik ve işlevsellik gibi pek çok boyut ile değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ısrarla kaldırılmaya çalışılan okul öncesi kurumlarda “rehberlik” normu yakın bir tarihte yargı tarafından iptal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği konusunda da benzer bir ısrarın, “rehberlik” alanının niteliğine ve gelişimine yarar getirmeyeceğini değerli kamuoyunun bilgilerine sunmak isteriz.


Bugüne kadar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliği çalışmaları ile ilgili olarak Derneğimizden hiçbir görüş ve öneri alınmamış olmasını üzüntü ile karşıladığımızı sorumluluk gereği değerli basın ve kamuoyu ile paylaşmayı zorunluluk olarak görüyoruz. Sendikaların yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde bu taslağa ilişkin görüş bildirmedikleri kendileri tarafından beyan edilmiştir.


Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak, özetle;
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ni değiştirme gerekçesi/gerekçelerini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini,
Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak paydaşların özellikle derneğimiz, üniversiteler ve eğitim sendikalarının görüşlerinin alındığı ifade edilirken bunun kanıtlanması gerektiğini,
Herhangi bir kanıta dayandırmadan, konu ile ilgili araştırma bulgularını paylaşmadan rehber öğretmenlerin çalışmadığı gibi çeşitli spekülasyonlarla algı yöneterek yönetmelik değişikliğine gidilemeyeceğini özellikle bu durumun sayıları 10 bini geçen okul ve kurum müdürüne de büyük haksızlık olacağını,
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün organize edeceği, şubelerimizle birlikte Derneğimiz, akademisyenler, alan temsilcileri, eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları kısaca tüm paydaşların yer alacağı bir çalıştayda, yönetmeliği bütün yönleri ile değerlendirmenin daha uygun olacağını değerli basın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 


 
  Bu yazıdan çıktı ver
Bu yazı toplam: 830 kez okunmuştur.
Sayfanın başına git
 
Geri Dön
© Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Öncebeci Mah. Umut Sok. No:50/4 Kolej/ANKARA
Tel & Faks: 0312 430 36 74 Cep: 0553 173 23 89
E-Posta: pdrder@yahoo.com