Güncel Haberler
 
  PDR LİSANS PROGRAMLARININ GÜNCELLENMESİ ÇALIŞTAYI 20-21 MAYIS 2017 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR
Bu yazı toplam: 967 kez okunmuştur.

 Yükseköğretim Kurulu  Tarafından Düzenlenen Çalıştaylara Katıldık. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisans programlarının güncellenmesi amacıyla 17-18 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenecek çalıştay hakkında bilgi alan Genel Başkanımız Prof. Dr. Filiz BİLGE, YÖK Yürütme Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’ı aramıştır. YÖK’ün çalıştay listesinde Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN, Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU, Doç. Dr. Şerife TERZİ, Doç. Dr. Firdevs ÇAKAR, Yrd. Doç. Dr. Hasan EŞİCİ bulunmaktadır. Prof. Dr. Filiz BİLGE başta psikolojik danışmanların meslek örgütü olan Derneğimizin, bunun yanı sıra daha önce konu ile ilgili çalışmalar yapmış hocalarımızın ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Ana Bilim Dalı Başkanlarının çalıştayda yer alması gerekliliğini ifade ederek talepte bulunmuştur. Öncelikle bu talebi kabul ederek Prof. Dr. Filiz BİLGE, Prof. Dr. Süleyman DOĞAN ve Prof. Dr. Mehmet GÜVEN’e davet yazısı gönderen Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’a teşekkür ederiz. Yoğun programlarına rağmen bu çalıştaya katılmayı kabul eden Prof. Dr. Süleyman DOĞAN ve Prof. Dr. Mehmet GÜVEN hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çalıştaya YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı temsilcileri de davet edilmiştir.

Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN’ın moderatörlüğünde yapılan çalıştayda katılımcılar, öncelikle programın güncellenme gerekçesi, program taslağının oluşturulmasında izlenen yöntem, program ön hazırlık çalışmalarında PDR alanının temsiliyetinde yaşanan sıkıntılar, 6-8 Ekim 2016 tarihleri arasında YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda taslak program konusunda yapılan çalışmalar ve orada alanın yeterince temsil edilmemesi konusunda düşüncelerini ve duygularını ifade etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları YÖK tarafından gönderilen taslaktan çok daha önce hazırlanmış olan programlardan yararlanılması, lisans programımızın diğerleri gibi bir öğretmenlik programı olarak görülmeyip psikolojik danışman yeterliklerinin temel alması ve bu bağlamda Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından kabul edilen RPD Lisans Eğitimi Standartlarından yararlanılarak bir taslak program oluşturulması üzerinde anlaşmıştır. Taslak programın 10 Nisan 2017 tarihine kadar olgunlaştırılarak YÖK’e teslim edilmesinin beklendiği ifade edilmiş ve Antalya’da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nin ikinci gününde yapılacak çalıştaylarda diğer 24 program gibi RPD taslak programının da ele alınacağı belirtilmiştir.

Çalıştay katılımcılarına, başta Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK olmak üzere AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi RPD Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine emekleri, özverileri ve katkıları için çok teşekkür ederiz. Çalıştaylara ev sahibeliği yapan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Fatma BIKMAZ ile PDR Ana Bilim Dalı hocalarımıza çok teşekkürler.

Bir sonraki çalıştay Antalya’da ULED Platformu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve PEGEM Akademi işbirliğiyle düzenlenen 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi içinde 21 Nisan 2017 Cuma günü gerçekleştirildi. On bir lisans programı derslerinin ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin içeriklerinin tartışıldığı çalıştayda PDR Programı da ele alındı. Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK moderatörlüğünde yürütülen çalıştaya Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz BİLGE, Genel Sekreteri Ali ERDOĞAN, Genel Basın Yayın Sekreteri Sümeyye DERİN katıldı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve uygulamacılar olmak üzere toplam 32 kişinin katıldığı çalıştayda lisans programı dersleriyle ilgili görüş ve öneriler sunuldu. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’ın da kısa bir süre katıldığı çalıştayda katılımcılar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dallarının bölüm olması, programın adının daha önce olduğu gibi “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” olarak değiştirilmesi konularında talepte bulundu. Çalıştaya katılan, katkı sunan akademisyen ve uygulamacılarımıza teşekkür ederiz.

Anadolu Üniversitesi’nde 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve Prof. Dr. Süleyman DOĞAN’ın moderatörlüğünü yürüttüğü çalıştaya, Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz BİLGE, Prof. Dr. Ayşe Sibel TÜRKÜM, Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Prof. Dr. A. Aykut CEYHAN ve Doç. Dr. Baki DUY katıldı. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’ın da kısa bir süre katıldığı çalıştayda PDR Ana Bilim Dallarından ve akademisyenlerden gelen geribildirimler ele alınıp tartışıldı. Buna göre taslak program üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı. Komisyon üyelerinin görev paylaşımından sonra çalıştay sona erdi. Çalıştaya katılan hocalarımıza ve ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Coşkun BAYRAK ile PDR Ana Bilim Dalı hocalarımıza çok teşekkürler.

 


 
Eklenme Tarihi : 24.5.2017


Bu yazı toplam: 967 kez okunmuştur.
Sayfanın başına git
 
Geri Dön
© Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Öncebeci Mah. Umut Sok. No:50/4 Kolej/ANKARA
Tel & Faks: 0312 430 36 74 Cep: 0553 173 23 89
E-Posta: pdrder@yahoo.com