Güncel Haberler
 
  YÖK’DE 08.03.2018 TARİHİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDIK.
Bu yazı toplam: 6153 kez okunmuştur.

Değerli meslektaşlarımız bildiğiniz gibi dokuz meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan Ruh Sağlığı Yasası Aydın Milletvekili değerli meslektaşımız Deniz DEPBOYLU tarafından 02.03.2018 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa tasarısı çalışmaları sürerken karşımıza çıkan problemlerden en önemlisi ruh sağlığı meslek elemanlarının tanımları oldu. Bizim unvan sorunumuzun yanı sıra biz de dahil birkaç meslek örgütünün meslek yasasının ve meslek odasının olmayışı en çok yakınılan ortak problemdi. Değerli meslektaşımız bu sürede YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ’tan randevu alarak görüştü ve ruh sağlığı alanında karşılaşılan bu sorunları konuşmak üzere bir çalıştay düzenlenmesini önerdi. Çok kısa bir süre sonra toplantı haberi Genel Başkanımız Prof. Dr. Filiz BİLGE ve Ruh Sağlığı Yasası ekibimizin değerli üyesi Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ’e iletildi. Genel Başkanımız Prof. Dr. Filiz BİLGE mail adresleri içinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim dallarından öğretim üyesi göremeyince Deniz DEPBOYLU’ya bir isim listesi önerdi. Bu liste YÖK tarafından Ankara’da bulunan kişilerle sınırlandırılarak Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına davetiye gönderildi.
 

Toplantı YÖK’den Prof. Dr. M. İ. Sefa KAPICIOĞLU, Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Doç. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Değerli meslektaşımız Deniz DEPBOYLU, meslek örgütlerinden dört dernek ve Psikoloji bölüm temsilcilerinin katıldığı toplantıda 23 kişi vardı. Alanımızı Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr. Galip YÜKSEL, Prof. Dr. Seher SEVİM, Prof. Dr. Filiz BİLGE ve Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ temsil etti. Kısa bir tanışmanın ve toplantıya ilişkin beklentilerin ifade edilmesinin ardından klinik psikolog ve psikoterapist yetkinlikleri, psikolojik danışman unvanı, son zamanlarda giderek artan sayıda insanın koç, terapist, aile danışmanı olarak kendilerini tanıtıp toplumun ruh sağlığına verdikleri zarar, tüm programlar özelinde “Psikoloji” ve “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” lisans programlarının giderek artan sayısı, bu programların açılışı kapsamında öğretim üyesi sorunu (nicelik ve nitelik), kontenjan fazlalığı, açılmaması gereken yüksek lisans programları (tezli-tezsiz-uzaktan), akreditasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalının daha önceki adını alarak “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü” olmasına ve alt uzmanlık alanlarının açılmasına izin verilmesi gibi başlıklandırılabilir.
 

Sayın Deniz DEPBOYLU ve tarafımızdan her mesleğin kendi meslek tanımını yapması konusunda irade koyabileceği ancak Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılan klinik psikolog tanımı ile hem 2011 yılındaki yasaya uygun davranılmadığı hem de PDR ile diğer fakültelerde yer alan tüm lisans mezunlarının aynı kefeye konmasının sindirilemediği paylaşıldı. Prof. Dr. Filiz BİLGE son üç toplantıda bu tanımın tartışılarak yeniden düzenlenmesi isteğinde bulunulduğunu ifade etti. Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ de toplantılarda tanımlara takılınca ilerleme sağlanamadığı için ilke kararı alınarak ilerlenmesi ve sonra tanımlara dönülmesinin herkes tarafından kabul edildiğini ifade etti. Ruh Sağlığı Yasasının hizmet alan odaklı olması gerektiği anlayışıyla hareket edilmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ istismarların önlenmesi gerektiği için meslek örgütlerinin işbirliğinin bu temelde alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Mehmet SUNGUR Psikoloji ile PDR programları arasında farklılıklar olsa da eğitimlerde başarılı olan hem psikologlar hem de psikolojik danışmanlar olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK ise teknik bir düzeltme yapmak istediğini son iki toplantıda bu tanımla ilgili sıkıntının dile getirildiğini ancak bu tanımın meslek komisyonları içinde ele alınarak böyle kalmasının uygun bulunduğunu söyledi. Sayın Deniz DEPBOYLU’nun sunulmuş yasa teklifi üzerinde verilen önergeler ile değişiklik yapılabileceğini söylemesiyle ilgili olarak, Prof. Dr. Cem Şafak ÇUKUR önergelerle neyin ifade edilmek istendiğini sordu. Sayın Deniz DEPBOYLU bundan sonraki süreçte artık kendisinin yasa üzerinde önerge veremeyeceğini ancak tüm siyasi partilerin maddeler üzerinde önerge vermek suretiyle tasarrufunu belirteceğini, usulün bu şekilde olduğunu anlattı. MHP grubunun da fikrini alarak siyasi bir değerlendirmeyle değişiklik önergesi verebileceğini de ifade etti. Sayın Deniz DEPBOYLU YÖK’te gerçekleştirilen toplantıdaki tüm psikologlara RSY toplantılarının başında verdiği sözü tutarak yasayı meslek mensuplarının kendilerine ilişkin tanım yapma hakkına sadık kalarak verilen tanımlarla teslim ettiğini, bundan sonraki süreçte uğrayabileceği değişiklikleri de dürüstlük ilkesine duyduğu bağlılık nedeniyle tüm katılımcılara hatırlattı.
 

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr. Galip YÜKSEL ve Prof. Dr. Seher SEVİM alanımızın tarihçesi, verdiğimiz hizmetlerin önemi, programlarımız, bölüm olma isteğimiz, ikinci öğretimlerin kapatılması üzerine konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. Galip YÜKSEL ruh sağlığını geliştirme ve korumanın okulöncesi eğitim kurumlarında duyuşsal davranış kazandırma ile başlaması gerektiğini, bunun da eğitim sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine olan gerekliğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Filiz BİLGE 40 Ana Bilim Dalı’nın Bölüm olma isteğine ilişkin yazılarını ve akademik kurul kararlarının Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’a ilettiğini ancak bir sonuç alınmadığını ifade etti. Ayrıca ikinci öğretimlerin kapatılması isteğini de dört yıl önce ilettiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN bölüm olma yazılarını aldığını onayladı. İkinci öğretimlerin ise sürece yayılması gerektiğini şimdiye kadar 23 programı kapattıklarını, bundan sonra da bu işin tamamlanacağını ifade etti.
 

Psikoterapist eğitimi toplantıda üzerinde önemle durulan bir konu oldu. Psikoterapistlerin akreditasyonu konusunda çalışmak üzere bir komisyon kurulması öneriler arasında yer aldı.
 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalının daha önceki adını alarak “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü” olarak yeniden yapılandırılması, diplomalarda psikolojik danışman yazılması, kontenjanların gözden geçirilmesi, ikinci öğretimlerin kapatılması alanımızı ilgilendiren önemli öneriler oldu. Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, meslektaşlarımızın ısrarla üzerinde durdukları “klinik psikoloji” alanında PDR mezunlarının yüksek lisansa kabul edilmesinin “karşılıklılık” ilkesi çerçevesinde “bilimsel hazırlık” koşulu ile kabul edilmesini önerdi.
 

Toplantıyı düzenleyen YÖK temsilcileri değerli hocalarımıza ve böylesine önemli bir toplantının düzenlenmesini önererek alanımızda yaşanan sorunları ifade edebilmemizi sağlayan değerli meslektaşımız Milletvekili Deniz DEPBOYLU’ya çok teşekkür ederiz. Sınırlı bir zaman diliminde haber verilmesine rağmen özveriyle programlarını ayırarak toplantıya gelen ve alanımızı değerli görüşleriyle çok iyi bir şekilde temsil eden değerli hocalarımıza teşekkürler. Toplantıya katılarak değerli görüşlerini paylaşan meslek örgütleri başkanları, temsilcileri ve öğretim üyelerine teşekkür ederiz.

 


Prof. Dr. Filiz BİLGE
Türk PDR-DER Genel Başkanı
 


 
  Bu yazıdan çıktı ver
Bu yazı toplam: 6153 kez okunmuştur.
Sayfanın başına git
 
Geri Dön
© Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Öncebeci Mah. Umut Sok. No:50/4 Kolej/ANKARA
Tel & Faks: 0312 430 36 74 Cep: 0553 173 23 89
E-Posta: pdrder@yahoo.com