Başkan

Süleyman Sürül

Başkan Yardımcısı

Cezmi Rüştü Ilgaz

Sekreter

Burcu Tatar

Mali Sekreter

Bilal Özcan

Eğitim Sekreteri

Bülent Çelebi

Örgütlenme Sekreteri

İsmail Memiş

Basın Yayın Sekreteri

M.Yavuz Uğurluoğlu